Aina Tainu Pyar Kran Balkar Sidhu Goyal Music

Published on October 1, 2017

Aina Tainu Pyar Kran Balkar Sidhu Goyal Music

Video : Aina Tainu Pyar Kran – Balkar Sidhu
Artist : Balkar Sidhu
Music : Tejwant Kittu
Lyrics : Gurnam Gama
Label : Goyal Music
Category : Punjabi
Publish on : October 1st, 2017

Aina Tainu Pyar Kran Balkar Sidhu Goyal Music

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"